Các trò chơi dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Mod Nát Game TeaM
Game Khác Games Diễn đàn
9
NLTB V1.2 Auto Chat Fix Lag
Tải Về Giả Lập MicroEmulator

Hế Lô. Phong Đã Đến Rồi Đây
Phiên Bản Này Gồm Auto Chat + Fix Lag.
Lệnh chat:
- fixlag: để fix lag
- rsp: để reset về speed mặc định
- atc: để bật auto chat
- ndchat nội dung chat: để thay đổi nội dung chat


Từ Khóa Tags : NLTB V1.2 Auto Chat Fix Lag

Download

Hệ thống download đã được nâng cấp! Download chỉ với 1 Click