Các trò chơi dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Mod Hack Khắp Mọi Game!
Avatar Games Diễn đàn
9
Hiệp Sĩ Online 1.5.3 Mod Tiện Ích
Tải Về Giả Lập MicroEmulator

Dưới đây là lệnh chat
* chat npcX
trong đó X:
0: Đá dịch chuyển dưới lv 40;
1: Đá dịch chuyển trên lv 40;
2: NPC Hammer;
3: NPC Zulu;
4: NPC Lisa;
5: NPC Aman;
6: NPC Doubar;
7: NPC Pháp Sư;
8: NPC Phó Chỉ Huy;
9: NPC Zoro;
10: NPC Tiên Cánh;
*lưu ý: có thể trao đổi mua bán bằng lệnh npc trên khi npc đó có mặt trong map mà bạn đứng nhé
addtên nhân vật: Thêm bạn từ xa;
pttên nhân vật: Mời nhóm từ xa;
gdtên nhân vật: trao đổi từ xa;
infotên nhân vật: xem thông tin tài khoản người chơi;
hd: xem hướng dẫn (đã có auto chat luôn nha, chỉ có người khác thấy, mình không thấy chat )
ndchat nội dung cần autochat: để cài đặt nội dung auto chat
atc: để bật tắt autochat
kX: Chuyển khu X ( đứng gần cột chuyển khu mới được) Hình như qua cả đc khu đầy

Tải Về Jad Ở Đây
Tải Về APK Ở Đây
Tác giả: Puaru Phạm.
COPPY XIN GHI RÕ NGUỒN!

Từ Khóa Tags : Hiệp Online 1.5.3 Mod Tiện Ích

Download

Hệ thống download đã được nâng cấp! Download chỉ với 1 Click